Adres: Şemsitebrizi Mahallesi, Kazanlı Sk. No:4, 42030 Konya/Karatay/Konya    Rezervasyon: (0332) 352 90 00

Gezilecek Yerler - Ilg?n Termal

?lçe merkezinin 2.5 km bat?s?nda Ilg?n-Ak?ehir yolu üzerindedir. ?ki ayr? dönemde yap?lan kapl?can?n ilk defa miladi 1236 y?l?nda 1. Alaedddin Keykubat döneminde, ikinci defa ise 2. G?yaseddin Keyhüsrev zaman?nda Sahip Ata Fahrettin Ali taraf?ndan miladi 1267 y?l?nda yapt?r?ld??? anla??lmaklad?r. Ilg?n kapl?calar? ?ifa kayna?? olarak bilinir. Suyu hamam Da?? eteklerinde güneyden kuzeye do?ru uzanan alivyum tabakas? ile örtülü bir k?r?k üzerindedir. Su, yöresel olarak söylenen Hamam Da??n?n eteklerinden ç?kar. Kapl?ca suyunun içeri?i ?unlard?r: Potasyum , Sodyum, Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Alüminyum, Klorür, Nitrat, Sülfat ve Hidrokarbonat gibi kimyasal özellikleri için de ta??yan ?ifa kayna?? kapl?ca sular? berrak, renksiz ve kokusuzdur. Su bir miktar da Bromür ve ?yodür ihtiva etti?inden Kükürtlü ve Hidrokarbonatl? sular grubunda yer al?r. Kapl?ca suyunun bu özelliklerinden dolay? birçok hastal??a ?ifa kayna?? oldu?u bilinmektedir.